Bộ lọc

Bộ lọc dành cho hệ thống tưới nhằm loại bỏ cặn bẩn, đảm bảo nguồn nước trước khi vào hệ thống tưới. Bộ lọc là đặc biệt cần thiết cho các hệ thống tưới với đầu ra nhỏ như tưới phun sương, tưới phun mưa, tưới nhỏ giọt.

Showing all 2 results