Chia nguồn nước

Chia nguồn nước là phụ kiện giúp tác nguồn nước từ 1 đường thành nhiều đường nhằm tăng khả năng cung cấp nước cho các điều kiện khác nhau. Đặc điểm chỉnh của bộ chi là có 1 đầu vào và có nhiều đầu ra, ngoài ra một số bộ chia nguồn nước còm kèm thêm chức năng khóa, hay các linh phụ kiện đi kèm

Showing all 4 results