Hotline: 0919774460

Giỏ hàng

Thương hiệu OEM

Thương hiệu OEM là để chỉ đây là sản phẩm được thương mại trực tiếp từ nhà sản xuất gốc mà không được phân phối hay đặt hàng từ một thương hiệu cụ thể nào.

Sản phẩm thuộc thương hiệu

Giống cây nho ngón tay
2

200.000 250.000

Băng buộc cành cây
1

8.000 10.000