Chia nguồn nước

Chia nguồn nước

Chia nguồn nước là phụ kiện giúp tác nguồn nước từ 1 đường thành nhiều đường nhằm tăng khả năng cung cấp nước cho các điều kiện khác nhau. Đặc điểm chỉnh của bộ chi là có 1 đầu vào và có nhiều đầu ra, ngoài ra một số bộ chia nguồn nước còm kèm thêm chức năng khóa, hay các linh phụ kiện đi kèm

Chưa có sản phẩm nào được chọn mua.
Vui lòng chọn mua sản phẩm!
đã được thêm vào giỏ hàng
info